Το ΤΕΠΑΚ συντονίζει το ερευνητικό έργο DEMOTEC για τον συμμετοχικό προϋπολογισμό – Palo